Ďakujem všetkým za dnešné spojenia v digitálnom móde JS8:

31JS20 – IM59NC – 2415.3km
56RC456 – KP42VU – 1760.8km
14CI220 – IN93CI – 1664.9km
14CI007 – IN88CQ – 1642km
26TM034 – IO81MD – 1572.9km
26TM175 – IO94EW – 1568.8km
26XD101 – IO92IV – 1485.4km
30EK097 – JN11DN – 1480.3km
14RC035 – IN98HG – 1470.9km
14FRA624 – JN03RU – 1405.6km
21O553 – JO58 – 1237.8km
18RC105 – KM18UA – 1219.3km
21AB281 – JO89TF – 1216.7km
14KM6212 – JO10BI – 1209.7km
14VD163 – JN15NS – 1201km
116XZ002 – KN41MD – 1149.6km
14CL77 – JN18LW – 1146.7km
16OLYS15 – JO10TU – 1111km
19RF761 – JO21BT – 1099.1km
19WRC016 – JO21BO – 1093.3km
19WO495 – JO22JS – 1089.6km
19TO229 – JO23SE – 1062km
19EK563 – JO22KE – 1062km
19RF1621 – JO21LU – 1045.3km
19DT2120 – JO22VI – 1009.6km
19RF1401 – JO33GF04 – 1006.7km
317CC001 – KO35UD – 987.3km
19RF1487 – JO33JD – 985.5km
19RC777 – JO21UL – 983.8km
21BILLY – JO66GG – 974.7km
13DW359 – JO33PI – 968km
19AC550 – JO20UU44CQ – 967.5km
13RF1955 – JO33SK – 958.7km
21LR666 – JO66PG – 954.6km
13BU001 – JO33TJ – 951.6km
13CT1132 – JO31ET – 951.2km
13CT4089 – JO31ET – 951.2km
19ZL101 – JO30AV – 945.1km
21RC216 – JO65MW – 927.6km
13DC884 – JO44TK – 919.9km
13WSF – JO33WA – 915.6km
DNO216 – JO31HF – 914.9km
13EL990 – JO31JM – 913.5km
1AD003 – JN35TA – 909.8km
13RF945 – JO43BD – 908.6km
18TW101 – KN10IR – 906.3km
13RC811 – JO31lf – 892.6km
13HA769 – JO54AH – 890.9km
13DW119 – JO32TE – 887.5km
13RHX25 – JO32XI – 875.1km
13TH240 – JO30MR – 872.4km
13MBN175 – JO30 – 869.7km
13RM477 – JN39MF – 849km
15HED545 – JN37SE – 832km
15HED542 – JN37UD – 820.8km
13HG56 – JO53DF – 797.1km
1MAG02 – JN62KJ – 793.4km
13DL – JO40BA – 781km
13DKB208 – JO40HX – 773.2km
13DTFDG – JO40IC – 741.8km
1XAT107 – JN54 – 717.2km
DOR307 – JO63HM – 712.6km
13AL1 – JN49 – 710km
13DR613 – JN48LP – 707.7km
13HN0513 – JO51JU – 679km
13LR011 – JN48UQ – 652.5km
13DT964 – JN59AX – 645.7km
DL8WKF – JO62SM – 587.3km
13HN0402 – JO50SW – 582.9km
13RF029 – JO61jv – 572.1km
13RW170 – JO61EI – 557.1km
13TA002 – JO61EH – 554.4km
13MUC1874 – JN58TC – 513.5km
161OS344 – KO02EO – 495km

Categories: Oznam

0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *