Q-kód

Význam

Otázka

QRA Volací znak vaší stanice je ……. . Jaký je volací znak vaší stanice?
QRB Vzdálenost mezi námi je …… km. Jaká je vzdálenost mezi námi?
QRG Váš kmitočet je …… kHz. Jaký je můj kmitočet?
QRH Váš kmitočet se mění. Mění se můj kmitočet?
QRI Tón vašeho vysílače je ……
1. dobrý, 2. mění se, 3. špatný.
Jaký je tón mého vysílače?
QRJ Nemohu vás přijímat,
váš signál je přísliš slabý.
Přijmáte mne špatně?
QRK Čitelnost vašich signálů je ……
1.nepřijatelná, 2.špatná, 3.přijatelná, 4.dobrá, 5.výborná.
Jaká je čitelnost mých signálů?
QRL Jsem zaměstnán, nerušte. Jste zaměstnán?
QRM Vaše vysílání je rušeno. Je mé vysílání rušeno?
QRN Vaše vysílání je rušeno atmosférickým rušením. Je mé vysílání rušeno atmosférickým rušením?
QRO Zvyšte výkon. Mám zvýšit výkon?
QRP Snižte výkon. Mám snížit výkon?
QRQ Vysílejte rychleji. Mám vysílat rychleji?
QRS Vysílejte pomaleji. Mám vysílat pomaleji?
QRT Přestaňte vysílat. Mám přestat vysílat?
QRU Nic pro vás nemám. Máte něco pro mě?
QRV Jsem připraven. Jste připraven?
QRW Sdělte stanici ……, že ji volám na kmitočtu …… kHz. Mám sdělit stanici ……, že ji voláte na kmitočtu …… kHz?
QRX Zavolám vás znovu v …… UTC na kmitočtu …… kHz
přeneseně: Čekejte.
Zavoláte mne znovu?
přeneseně: Mám počkat?
QRZ Volá vás …… na kmitočtu …… kHz. Kdo mne volá?
QSA Síla vašeho signálu je …… . Jaká je síla mého signálu?
QSB Váš signál má únik. Má můj signál únik?
QSD Vaše klíčování je závadné. Je mé klíčování závadné?
QSG Posílám skupinu …… zpráv. Mám poslat skupinu …… zpráv?
QSK Mohu vás slyšet mezi svými značkami. Můžete mne slyšet mezi svými značkami?
QSL Potvrzuji příjem. Můžete potvrdit příjem?
QSM Opakujte poslední zprávu
(…… posledních zpráv).
Mám opakovat poslední zprávu
(…… posledních zpráv)?
QSN Slyšel jsem Vás na …… kHz. Slyšel jste mne na …… kHz?
QSO Mohu korespondovat přímo se stanicí …… . Můžete korespondovat přímo se stanicí ……?
QSP Předám zprávu stanici …… . Můžete předat zprávu stanici ……?
QST Zpráva všem radioamatérům.
QSV Vyšlete sérii „VVV“
(na kmitočtu …… kHz).
Mám vyslat sérii „VVV“
(na kmitočtu …… kHz)?
QSX Poslouchám stanici …… na kmitočtu …… kHz. Slyšíte stanici …… na kmitočtu …… kHz?
QSY Přelaďte se na kmitočet …… kHz. Mám se přeladit na kmitočet …… kHz?
QSZ Opakujte každé slovo …… krát. Mám opakovat každé slovo …… krát?
QTC Mám pro vás …… zpráv. Kolik máte (pro mne) zpráv?
QTH Moje stanoviště je …… . Jaké je vaše stanoviště?
QTR Přesný čas je …… UTC. Jaký je přesný čas?
QZF Nalaďte se přesně na můj kmitočet. Mám se naladit přesně na váš kmitočet?